Kuinka hoitoon

Miten hakeutua fysioterapiaan?

Voit tulla fysioterapiaan, jos koet kipuja, puutumista, jäykkyyttä tai muita oireita, jotka rajoittavat toimintakykyäsi työssä tai vapaa-aikana. Ongelmasi voi olla esimerkiksi seurausta tapaturmasta, leikkauksen jälkitila, työstä aiheutunut ylirasitus tai pitkäaikainen sairaus. Fysioterapia.info-sivusto (www.fysioterapia.info) antaa luotettavaa tietoa siitä, mitä kaikkea fysioterapia on ja miten voit edistää omaa ja läheistesi terveyttä fysioterapian avulla. Tervetuloa fysioterapian maailmaan!

Lähetteellä

Jos sinulla on lääkärin lähete, tuo se meille tullessasi, niin lähdemme sen pohjalta suunnittelemaan ja toteuttamaan juuri sinulle tarpeellisen fysioterapian. Tällöin Kela korvaa fysioterapiasta omien määräystensä mukaan (ks. tarkemmin Kelan sivuilta). Muistathan perua aikasi ajoissa, jos et pääse tulemaan. Perimme maksun, jos et saavu varattuna aikana tai perut aikasi samana päivänä. Tätä maksua ei Kela korvaa.

Meillä on käytössämme Kelan suorakorvausmenettely, eli voimme hakea korvauksen asiakkaan puolesta niin sovittaessa.

Ilman lähetettä

Voit toki tulla ilman lähetettäkin. Tällöin teemme meillä fysioterapeuttisen tutkimisen, jonka perusteella päätämme yhdessä kuntoutujan kanssa fysioterapian sisällön. Mikäli tarvetta on, ohjaamme hakeutumaan lääkäriin. Kela ei korvaa lähetteettömiä käyntejä eikä myöskään pelkkää hierontaa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset muuttuivat 1.1.2016 alkaen. Kuntoutuksen nimi muuttui vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea. Kuntoutus voidaan myöntää, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite ja rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Tavoitteena on, että myös työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea. Uudistuksella tähdätään oikea-aikaiseen ja yhä tehokkaampaan kuntoutukseen.

Kela edellyttää, että kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista – toiminnallista ja asiakaslähtöistä. Kelan yhteistyökumppanina Vilppulan Fysio tuottaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta avofysioterapiapalveluina. Kuntoutussuunnitelma tehdään hoidosta vastaavalla taholla kuntoutujan kanssa, Kela tekee päätöksen kuntoutusetuuden myöntämisestä ja asiakas saa itse valita kuntoutuspaikan. Tarkempia tietoja löydät Kelan verkkosivuilta.

Vakuutusyhtiön asiakkaat

Kun sinulla on tarvetta fysioterapiaan vakuutuksen alaisen tapaturman tai liikennevahingon jälkeen, toimita lääkäriltä saatu fysioterapialähete tai kopio vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö määrittää korvausoikeuden ja antaa maksusitoumuksen, jossa on myönnetyt kerrat ja tarvittavat tiedot laskutusta varten. Tuo hoitomääräys ja maksusitoumus meille tullessasi fysioterapiaan.

 

Yhteystiedot

Vilppulan Fysio Oy
Kaarikatu 5
35700 Vilppula
Y-tunnus 0551733-2

vilppulan.fysio (at) phpoint.fi

 

Tarja Mäkinen
puh. 044 3611052

 

AVOINNA
ma-pe klo 8-16.30
tai sopimuksen mukaan

AJANVARAUS
puh 03 4713288

 

kuntoutusyrittajat logo

omafysio logo rgb