Ajankohtaista

Fysioterapiaa myös ilman lääkärin lähetettä

Usein nopein tie kivun hoitoon ja liikuntaelinongelman ratkaisemiseen on hakeutuminen nimenomaan fysioterapeutin vastaanotolle, eikä sitä varten tarvitse ”hakea lääkärin lähetettä”.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon ammattihenkilönä se ihmisen liikkumisen ja liikuntaelimistön asiantuntija, jolla on ammattitaito ja välineet arvioida, mistä selän, olkapään, nilkan, polven tai vaikkapa lonkan oireet johtuvat.

Me Vilppulan Fysiossa kouluttaudumme jatkuvasti, jotta pystymme auttamaan sinua ja löytämään yhdessä kanssasi parhaimmat hoidot ja ohjeet omahoitoihin!

Me olemme liittyneet kantaan 4.5.2018 !

Vilppulan Fysio Oy on liittynyt Kanta.fi -palveluun 14.11.2017.

Nyt näet uusien hoitojaksojen kirjaukset omakannasta. Palveluun pääset kirjautumaan omilla pankkitunnuksillasi. Voit käydä tutustumassa palveluun osoitteessa www.kanta.fi

Muutoksia vaikeavammaisten kuntoutukseen

Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset muuttuvat 1.1.2016 alkaen. Kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea. Kuntoutus voidaan myöntää, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite ja rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Tavoitteena on, että myös työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea. Uudistuksella tähdätään oikea-aikaiseen ja yhä tehokkaampaan kuntoutukseen.

Kela edellyttää, että kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista – toiminnallista ja asiakaslähtöistä. Kelan yhteistyökumppanina Vilppulan Fysio tuottaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta avofysioterapiapalveluina. Kuntoutussuunnitelma tehdään hoidosta vastaavalla taholla kuntoutujan kanssa, Kela tekee päätöksen kuntoutusetuuden myöntämisestä ja asiakas saa itse valita kuntoutuspaikan. Tarkempia tietoja löydät Kelan verkkosivuilta.

Asentohuimauksen hoitoa meillä

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Sen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä.

Nykyään hyvänlaatuisen asentohuimauksen hyvä hoito on tyhjentää kaarikäytävät sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätään ja vartaloaan liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi.

Tarja päivitti asentohuimauksen uudet hoito-ohjeet koulutuksessa toukokuussa 2015. Jos epäilet, että oireesi johtuvat asentohuimauksesta tai lääkäri on sen todennut, tervetuloa meille: saat henkilökohtaisen ohjauksen ja kirjalliset ohjeet.

Tasapainon parantaminen fysioterapian avulla

Kaatumiset aiheuttavat vuosittain paljon kustannuksia terveydenhuollolle ja tietenkin kipua ja toimintakyvyn rajoituksia itse kaatujalle. Tutkimusten mukaan lihasvoiman ja tasapainon parantaminen ennaltaehkäisevät hyvin kaatumisia.  Tasapainon harjoittelu on usein tarpeellista erilaisissa tule-ongelmissa, leikkausten jälkeen ja neurologisissa sairauksissa.

Olemme Vilppulan Fysiossa halunneet tehostaa tasapainoharjoittelua ja hankkineet käyttöömme uuden Tymo -interaktiivisen harjoittelumenetelmän. Siinä on harjoittelualusta yhdistettynä tietokoneeseen. Tymo mahdollistaa staattisen ja dynaamisen tasapainon mittaamisen ja harjoittelun. Harjoittelu tapahtuu mielekkäästi pelien avulla ja tarvittavia toistoja saadaan paljon. Myös asiakaskohtainen edistymisen dokumentointi on mahdollista.

Meillä on lisäksi monia muita tasapainoharjoitteluvälineitä. Saat meiltä myös yksilöllisiä lihasvoimaa, koordinaatiota ja tasapainoa parantavia ohjeita kotiharjoittelua varten.

 

Yhteystiedot

Vilppulan Fysio Oy
Kaarikatu 5
35700 Vilppula
Y-tunnus 0551733-2

vilppulan.fysio (at) phpoint.fi

 

Tarja Mäkinen
puh. 044 3611052

 

AVOINNA
ma-pe klo 8-16.30
tai sopimuksen mukaan

AJANVARAUS
puh 03 4713288

 

kuntoutusyrittajat logo

omafysio logo rgb